Ontzorgen

Solartiles is meer dan een product

Wij leveren u niet alleen de zonneceldakpannen, maar ook de ontzorgingsfactor.

In overleg met uw projectplanners leveren wij u een helder tijdschema. Wij faciliteren u bij uw planning en bij uw offerte aan uw cliënt. De uitvoerders, waaronder de installateurs en de dakdekkers, ondersteunen wij. Bijvoorbeeld met fysieke instructie vooraf en een uitgebreid legplan met daarin opgenomen werkstappen en “checks and balances”. Bij de opstart ondersteunen wij u met aansturing van montage. Onze after sales service ontzorgt ook na oplevering van uw project.

Het team dat wij voor u beschikbaar stellen bestaat uit ervaren specialisten op het gebied van solar, bouwkunde, dakpannen en projectmanagement.

Niet enkel van achter een bureau, maar ook vanuit de praktijk.

}

Tijdschema

h

hulp bij offerte

l

legplan en werkstappen

Voorbereiding 

Hoe groter het project, hoe complexer de voorbereiding zal zijn. In afstemming met uw planners en op grond van uw kritische tijdpad, leveren wij u een duidelijke tijdsplanning aan. Daarin zijn onder meer de “actiemomenten” opgenomen (waaronder het ordermoment, het afroepmoment en het moment voor oproep van assistentie). Tevens zijn daarin de doorlooptijden opgenomen.

U kunt van ons een pro-actieve houding verwachten ten aanzien van de voortgangscontrole.

Offerte

Wij leveren u de input aan die u kunt verwerken in uw projectplan of in uw offerte aan uw afnemer.

Wij analyseren onder meer ligging, oriëntatie, schaduwvormende elementen en complexiteiten zoals dakopbouw, dakdoorvoer en hoekkepers.

Op grond van deze analyse ontvangt u van ons een advies en de bijbehorende prijs.

Instructie

Wij begrijpen dat partijen die voor het eerst met zonneceldakpannen werken, of dat nu de projectontwikkelaar, de aannemer, de installateur of de dakdekker is, extra aandacht wensen.

Ondanks dat wij werken met de traditionele, vertrouwde, keramische dakpannen van Nelskamp in standaard formaat, nemen wij dan ook vooraf uitgebreid de tijd om u mee te nemen in het product, de wijze van uitvoering en de ondersteuning die u van ons verkrijgt
.

Het Legplan

OPTIMIZERS

Het dakvlak wordt opgedeeld in delen. Per deel wordt een string gelegd. In het legplan is duidelijk aangegeven waar de optimizer is geplaatst.

VOLGORDE EN LEGRICHTING

In het legplan is tot op dakpanniveau duidelijk zichtbaar gemaakt wat de volgorde van leggen en de legrichting van de pannen is. Waarbij wordt aangesloten met de gebruikelijke werkzaamheden van de dakdekker.

DOORMETING

Iedere string wordt direct doorgemeten. Dit is opgenomen als werkstap in het legplan. Tevens is een registratieblok opgenomen om deze werkstap “af te dwingen” en om te registreren wat het resultaat is.

MONITORING

Voor controle en monitoringdoeleinden wordt de QR code of worden de laatste cijfers van de registratiecode per optimizer gedocumenteerd. Ook dit is als werkstap opgenomen in het legplan en ook hiervoor is een registratieblok opgenomen.